Pro přispěvatele

Chcete publikovat v dalším čísle Partonymy? Zašlete nám své příspěvky na adresu partonyma@seznam.cz. Může se jednat o prózu, poezii, odborný nebo publicistický text. Texty musí odpovídat tematickému vymezení připravovaného čísla. Informace o aktuálním tématu a uzávěrce naleznete na hlavní stránce. U prózy buď jeden příspěvek v max. rozsahu 8 normostran, nebo více příspěvků nejvýš 15 ns. textu. U poezie směřujte celkový rozsah ke 140 veršům. Uvítáme též práce fotografů či výtvarníků.

Specifikace:

Své práce nám prosím zasílejte jako dokumenty MS Word. Pokud není specifická grafická úprava neoddělitelnou součástí Vašeho textu, vyhněte se prosím jeho výrazným grafickým úpravám, formátování, vkládání tvrdých mezer, nadbytečných formátovacích znaků nebo grafických symbolů. Usnadníte tak práci redaktorům a sazeči.

Fotografie a reprodukce výtvarných děl zasílejte prosím v tiskovém rozlišení (300 dpi), a to ve formátech jpg, tif nebo pdf.

Žádáme autory poezie, aby ke svému příspěvku připsali zastřešující název, pod kterým by jejich příspěvek měl vyjít. Pokud tak neučiní, vyhrazuje si redakce právo vybrat název sama.

Pro autory odborných textů:

Bibliografické citace prosím upravte do formátu dle citační normy ČSN ISO 690/-2.