O nás

Partonyma je tematický literární čtvrtletník, který vydává katedra literární kultury a slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice (dříve ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart). Sdružuje literární tvůrce, ale i výtvarníky, fotografy aj. Sestává ze tří částí: Textáž naplňuje původní literární tvorba, Kontemplum se věnuje odborné esejistice, publicistice a literární kritice, Setkání představuje jednoho nebo více vybraných autorů v celé škále jeho působnosti, celé číslo uzavírá fejetonistická rubrika Poslední slovo.

Časopis byl založen na přelomu let 2011 a 2012 a první číslo na téma Underground vyšlo na jaře roku 2012. V tištěné podobě je možné Partonymu nalézt ve vybraných knihovnách a centrech literární kultury po celé České republice a starší čísla taktéž v distribuci Kosmasu a na www.e-shop.upce.cz.

Počínaje dvojčíslem 19-20/2016 je elektronická verze časopisu k dispozici zdarma v našem archivu.