O nás

Partonyma je tematický literární čtvrtletník, který vydává nakladatelství Pavel Mervart ve spolupráci s katedrou literární kultury a slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Sdružuje literární tvůrce, ale i výtvarníky, fotografy aj. Sestává ze tří částí: Kontemplum se věnuje odborné esejistice, publicistice a literární kritice, Textáž naplňuje původní literární tvorba a Setkání představuje jednoho nebo více vybraných autorů v celé škále jeho působnosti.

Časopis byl založen na přelomu let 2011 a 2012 a první číslo na téma Underground vyšlo na jaře roku 2012. V tištěné podobě je možné Partonymu nalézt ve vybraných knihovnách a centrech literární kultury po celé České republice a taktéž v distribuci Kosmasu a na www.e-shop.upce.cz