33-34/2020 Od mléka k vínu: Dětství a stáří – výzva autorům

Výzva autorům! „Od mléka k vínu“, aneb dětství a stáří ve všech jeho podobách, variantách i variacích.  Znovu tedy zveme autory, kteří by nám chtěli nabídnout své prozaické, básnické, odborné, literárně kritické či esejistické texty. Témata jsou již tradičně dvě (tedy dětství a stáří), zaslané příspěvky se mohou týkat jen jednoho z nich, uvítáme ovšem i kombinaci obou témat. Jako vždy připomínáme, že rádi čtenářům předkládáme jejich pojetí v co nejširší podobě, představivosti se tedy meze nekladou.

Své texty můžete posílat do 29. 2. 2020 na adresu partonyma@seznam.cz, autory budeme o přijetí či nepřijetí jejich práce informovat do třech týdnů po uzávěrce. Vydání je plánováno na konec jara. Zároveň všechny žádáme, aby si důkladně pročetli specifikace na našem webu (http://partonyma.cz/pro-prispevatele/). Texty přesahující maximální rozsah a texty zaslané po uzávěrce nebudeme reflektovat.

Prosíme též autory, aby ke svým příspěvkům přidali krátký autorský medailon (do 400 znaků včetně mezer). Delší medailony si redakce vyhrazuje právo zkrátit.