5/2013 Ars Erotica

Koupit e-book

Páté číslo Partonym nese podtitul „Ars Erotica“. Rubrika Konteplum přináší stati literárních vědců. Kamil Princ se ve své stati zabývá obrazem lásky a perverze v dekadenci a neodekadenci. Zaměřuje se na jejich rozdílné prožívání lásky a vnímání žen. Lukáš Bína se věnuje erotismu v románu Katyně Pavla Kohouta, který se vyvíjí od zvrhlosti ke grotesce. V časopise je otištěno i několik vybraných statí ze sborníku ke konferenci Pornografie jako (ne)umění (Jiřího Studeného, Vladimíra Novotného, Čestmíra Pelikána, Marty Pató, Dagmar Magincové). Kateřina Malá recenzuje antologii české pornografické literatury 1990-2005 Jezdec na delfíně. Jana Orlová ve své úvaze rozvíjí pojetí erotismu George Bataille.

V rubrice Textáž vidění erotična jak v básních, tak v prózách východočeských autorů není vztaženo pouze k druhému člověku a sexuálního prožívání, ale i k literatuře a jídlu. Rubrika Setkání obsahuje rozhovor s Ladislavem Vondrákem, autorem projektu LiStOVáNí.